Artist Talk: Elisabeth Simonet

18 korrik 2019 15:04

Të enjten, në hapësirat e Shtatëmbëdhjetë, duke fillu në ora 17:30 mbahet bisedë me një artiste nga platforma e artit në hapësira publike në nivelin evropian IN SITU.

18 korrik 2019
15:04

Redaksia