Muralfest Kosovo

16 korrik 2019 11:12

Sot është duke u organizuar nga Festivali i Muraleve edicioni i 4të i Muralfestit me skulptura, ekspozita, grafiti, diskutime në Ferizaj.

16 korrik 2019
11:12

Redaksia