Tuti Turumtu / Performancë live

12 korrik 2019 13:56

Lisa Sahatçiu, Elisa Bruçi, Yllka Selimi edhe Lisa Kida vijnë për herë të parë në Termokiss me bendin e tyne Tuti Turumtu nesër prej orës 20:00.

12 korrik 2019
13:56

Redaksia