Launching Conference - Kosovo Coalition for Reconciliation

10 korrik 2019 15:05

Të enjten, më 11 korrik, në Europe House - shpaloset Lansimi zyrtar i Koalicionit të Kosovës për Pajtim, duke fillu prej orës 10.00 - 13.00.

10 korrik 2019
15:05

Redaksia