School Time for Miss Roma - Nata e filmit dhe librit në Ferizaj

21 qershor 2019 11:39

Sot, prej orës 20:00 në qytetin e Ferizajt, Sbunker sjell filmin “School Time for Miss Roma” me regji të Vesna Cudic, në kuadër të natës të filmit dhe dhurimit të librave.

21 qershor 2019
11:39

Redaksia