Bërllok/g - me k a me g? Mbeturina, pleh a qysh dush?

19 qershor 2019 13:48

GAIA Kosovo, sot prej orës 18:00, mban sesion informues në gjuhën shqipe për projektin "Climate Change" në adresën Robert Doll 1000, Prishtinë.

19 qershor 2019
13:48

Berat Buzhala