Andrei Tarkovsky-Nostalghia

20 qershor 2019 13:43

Qendra për Filozofi dhe Art të enjten në ora 20:00 në qendrën e saj organizon shfaqjen e filmit NOSTALGHIA nga regjisori Andrei Tarkovsky.

20 qershor 2019
13:43

Redaksia