Roli dhe Pjesëmarrja e të Rinjve në Parandalimin e Dhunës

13 qershor 2019 15:03

Një konferencë organizohet më 14 qershor, në Hotel Sirius, Prishtinë duke filluar prej orës 09:30 - 13:00. Qëllimi i kësaj konference është të prezantohet raporti ''Roli dhe Pjesëmarrja e të Rinjve në Parandalimin e Dhunës''.

13 qershor 2019
15:03

Redaksia