Terapia e Artit - Edicioni i dytë

14 maj 2019 14:11

Qendra për Informin dhe Përmirësim Social shënon Javën e Shëndetit Mendor, përmes ngjarjes Terapia e Artit, Edicioni i Dytë në datat 14-17 Maj.

14 maj 2019
14:11

Redaksia