FuckUp Nights Prishtina Vol. XV

26 prill 2019 14:30

Ditë e premte, ora 19:00 tek Menza Ramiz Sadiku do të mbahet seria e ngjarjeve ku tregohen histori të dështimit profesional - Fuckup Nights.

26 prill 2019
14:30

Redaksia