Përbërja dhe funksionimi i Qeverisë: A duhet kufizuar me ligj?

22 janar 2019 10:45

Më 22 Janar, nga ora 17:00 në Dit' e Nat' në Prishtinë, Demokracia për zhvillim organizon diskutimin me temën: Përbërja dhe funksionimi i Qeverisë: A duhet kufizuar me ligj? 

22 janar 2019
10:45

Redaksia