Artist TALK - Kunstlabor & Teatri ODA (Austria, Kosovo)

20 korrik 2018 09:04

HAPU organizon me 21 korrik në teatrin ODA ngjarjen Aartist-TALK e cila do te mbahen gjatë orëve 16:00-17:00. Cilat janë specifikat e artit të krijuar në hapësirë publike? Çysh bëhen zgjedhjet estetike? Si mund të i përfshijmë autoritetet të intervenojnë përmes artit në hapësira publike? Këto dhe pyetje dhe të tjera të ngjashme do të diskutohen në ngjarjen e së shtunës.

20 korrik 2018
09:04

Redaksia