MODUL Talk | Rron Beqiri - Hulumtimi; Pjesë integrale e dizajnit

13 korrik 2018 10:53

Rroni është arkitekt. Në Modul Talk do të ligjeroj në lidhje me rëndesinë e hulumtimit në arkitekturë edhe me anë te projekteve të ndryshme edhe historisë së 'Architecture for Humans' dhe 'Modicular' do të na e sjelle si ilustrim procesin e hulumtimit që ka bërë. Eventi do të mbahet me 13 korrik gjatë orëve 17:00-18:00 në American Corner Prishtina

13 korrik 2018
10:53

Redaksia