Online voting for Kosovo's next 10 years

13 korrik 2018 10:49

Çfarë lloj shoqërie doni në 10 vitet e ardhshme të Kosovës? Çfarë doni të ndryshoni për Kosovën? Kundër korrupsion? Barazi gjinore? Ose liberalizimi i VISA-ve? Në ekspozitën Kosovo NEXT10, ju mund të votoni për një gjë që ju intereson më së shumti për shoqërinë, një gjë që besoni se do të përmirësojë jetën për gjeneratat e ardhshme. Ekspozita do te jete e hapur nga 13-22 korrik prej ores 11:00-19:00.

13 korrik 2018
10:49

Redaksia