Book Salon

03 korrik 2018 10:58

Saloni i parë i librave të arkitekturës në Prishtinë do të organizohet në Soma Book Station. Një numër i librave mbi arkitekturën do të promovohen përgjaktë festivalit. Ngjarja do të marrë pjesë nga 3-7 korrik duke filluar nga 10:00-16:00

03 korrik 2018
10:58

Redaksia