Exhibition: Conserving Kosovo's National Library

03 korrik 2018 11:00

Ekspozitë mbi konservimin dhe menaxhimin e Biblotekës Kombëtare të Kosovës. Organizohet në Biblotekën Kombëtare me 3-7 korrik nga ora 10:00-16:00.

03 korrik 2018
11:00

Redaksia