Debat publik mbi të Drejtën e Tubimit

02 korrik 2018 18:00

Nisma e të Rinjve për te Drejtat e Njeriut (YIHR KS) me datë 2 korrik 2018 do të organizojë debat mbi Të Drejtën e Tubimit në Kosovë duke filluar nga ora 18.00 në Muzeun e Kosovës.

02 korrik 2018
18:00

Redaksia