Hapje e ekspozitës një ditore të Shpresa Faqit "Driving"

07 qershor 2018 21:00

Sonte duke filluar nga ora 21:00 ne Galerinë Kombëtare do të hapet ekspozita një ditore ''Driving'' nga Shpresa Faqi.

07 qershor 2018
21:00

Redaksia