Debat Publik nga YIHR Kosovë

08 qershor 2018 10:00

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS)  organizon debat publik që mbahet më 8 qershor nga ora 10:00 në Sirius Hotel mbi Vendbanimet joformale dhe sfidat e të riatdhesuarve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.Me këtë rast do të publikohen edhe dy hulumtime të realizuara nga YIHR KS në lidhje me këtë temë.

08 qershor 2018
10:00

Redaksia