Bogota Change - Screening + Debate

07 qershor 2018 20:00

Të enjten duke filluar nga ora 20:00 në Kino Armata do të transmetohet filmi Bogota Change, e ku më pas do të diskutohet rreth temës së filmit e që përqendrohet kryesisht në sfidat e efikasitetit në strategjitë urbane, rritjen e popullsisë, transportin e ngulfatur dhe mjedisin.

07 qershor 2018
20:00

Redaksia