Activities on Astronomy Week by Astronomy Club of Kosovo

25 prill 2018 12:00

 Për ndër të javës së astronomisë më 25 Prill nga ora 12:00, American Corner Prishtina do ta mirëpres Klubin e Astronomëve te Kosovës të cilët do ta prezantojnë punën dhe aktivitetetet e tyre sa i përket astronomisë. 

25 prill 2018
12:00

Redaksia