Cyber Law Conference

05 maj 2018 09:00

Më 5 Maj në Fakultetin Juridik do të mbahet Konferenca rreth Ligjit,Sigurisë dhe Hapësirës Kibernetike. 

05 maj 2018
09:00

Redaksia