FemArt 6 - Women Artists And Activists Festival

25 maj 2018 10:00

Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, organizon për herë të 6-të Festivalin FEMART nga 25-30 Maj 2017 (6 ditë) në qytetin e Prishtinës. FEMART çdo vit angazhon qindra artiste dhe aktiviste nga mbarë bota të cilat shfaqin angazhimet e tyre kreative përmes: Shfaqjeve Teatrale, Filmit, Leximeve Skenike, Artit Vizual, Ekspozitave,  Koncerteve, Promovime Librash, Ligjëratave, Paneleve të Diskutimeve dhe Prezantime të ndryshme në formë të artit. 

25 maj 2018
10:00

Redaksia