Hapja e ekpozitës "sikur Hana"

04 prill 2018 10:32

me 4 prill në ora 19:30 bëhet

Hapja e ekpozitës "sikur Hana" nga Die Morina dhe Zgjim Zyba.

Në këtë ekspozitë na ipet mundësia të hyjmë nën të dukshmen e gruas dhe të marrim kuptimin e thellë të saj, të fshehtën që ne duam ta shohim. Të përzgjedhësh rrugën dhe të ndjekësh atë kërkon guxim. Lokes Hanë dhe plot grave tjera nuk u ka muguar aspak guximi.

04 prill 2018
10:32

Redaksia