Ecumenopolis: City Without Limits

29 mars 2018 10:59

Në kuadër të iniciativës HACKING URBAN SPACE
Termokiss shfaqë filmin  Ecumenopolis: City Without Limits

me 29mars ne ora19:30–21:30 ne Muzeun e Kosoves 

29 mars 2018
10:59

Redaksia