Konferencë lansuese: Manifesti i të rinjve

31 janar 2018 10:44

Të mërkurën, prej orës 12:45 në Hotel Sirius, konferencë për adresimin e problemeve të të rinjve nga qendrat kryesore të Kosovës.

31 janar 2018
10:44

Redaksia