Open event: Techsperience Showcase

29 janar 2018 10:38

Më 29 janar, nga ora 17:00 në Open Data Kosova, ligjeratë për platformat e informacionit të tregut të punës.

29 janar 2018
10:38

Redaksia