Elektronika në BONEVET

19 janar 2018 11:30

Sot, nga ora 16:00 në BONEVET Prishtina, organizohet punëtori informuese për elektronikën.

19 janar 2018
11:30

Redaksia