Ngjarja me Rastin e Renovimit të Qendrës në Prishtinë

k

16 janar 2018 10:58

Të martën, nga ora 11:00, bëhet ri-hapja e qendrës Down Sindrome Kosova në Prishtinë.

16 janar 2018
10:58

Redaksia

k