Histori nga rajoni #4

 "Histori nga rajoni #4" do të adresohen sfidat në lidhje me imunizimin masiv me të cilat përballen vendet e Ballkanit. Disa nga vendet e përmendura në blog, janë në një pozitë të palakmueshme. Nga ana tjetër, situata në Serbi dhe Greqi është pak më e mirë dhe atje vaksinimi tashmë po zhvillohet me intensitet të plotë. Por, edhe ata po përballen me sfidat e tyre në këtë drejtim.