Ç’mësime

Në këtë bllog tematik, Adea Batusha - kandidate për master në sociologjinë e arsimit në Universitetin e Uppsalës– shtjellon në mënyrë analitike probleme të llojllojshme të arsimit. Duke u mbështetur në perspektiva sociologjike e historike dhe duke shmangur përqasjet reduktive e teknike, ‘Ç’mësime’ ofron një mënyrë më kritike për të diskutuar mbi transformimet në arsim dhe ndërlidhjen e sistemeve arsimore me proceset tjera shoqërore. Çka mësohet në Kosovë? Kush ka qasje në atë informacion dhe dije? Si vendoset çfarë duhet mësuar? Kujt i përket arsimi? Për këto e çështja të tjera, Ç’mësime çdo të diel në Sbunker.

12