Kremlin shah

Një bllog tematik që i ndjek dinamikat në betejën mes perëndimit dhe Rusisë për zgjerimin e sferave të interesit, me fokus të veçantë te Ballkani. / Ilustrimi nga Big Eye

Tregime nga rajoni II

Në edicionin e parë të "Tregime nga rajoni" ne adresuam sfidat e ndryshme me të cilat u përballen vendet në rajon gjatë muajve të parë të pandemisë. Lexuam shtatë "tregime" përmes të cilave mësuam se si vendet fqinje dhe sistemet e tyre shëndetësore u prekën nga vala fillestare e COVID-19

Në vigjilje të valës së dytë të pritshme, kërkojmë përgjigje në pyetjen vijuese: si të shmangim përsëri mbylljen e plotë të ekonomisë, ndërsa gjatë kësaj të sigurohet mbrojtje maksimale për qytetarët?

Vita Contemplativa

Në këtë blog prezantohen diskutime e teori mbi shoqërinë, politikën e kulturën nga tradita e shkencave shoqërore e humane./ Ilustrimi: Big Eye 

Dragoi i zgjuar

Ilustrimi: Big Eye

Rajoni 2020

Në muajt në vijim, bashkëpunimi në mes të platformave online Remarker dhe Sbunker do të sjellë një seri analizash që kanë për qëllim nxitjen e debatit të hapur e kritik mbi situatën aktuale në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Tregime nga rajoni

Prej disa muajsh, rajoni ka "marrë frymë" në rrethana emergjente të shkaktuara nga COVID-19. Për të parandaluar përhapjen e virusit, qeveritë në rajon po ndërmarrin një numër masash. Disa prej tyre prekin gjithashtu edhe të drejtat dhe liritë e njeriut. Qytetarët, institucionet dhe sektori privat përballen me një sërë sfidash të ndryshme. Ne e njohim situatën në vend, por si veprojnë vendet fqinje me pandeminë? Cilat janë sfidat e tyre? Çfarë mësimesh mund të mësojmë nga kjo katastrofë shëndetësore (dhe ekonomike)?

Replikë

Replikë gjendjes së zakonshme prapa të cilës shkelen liritë dhe të drejtat e njeriut, çdo ditë, vazhdimisht. Mospajtim me rendin social ekzistues i cili diskriminon individë e grupe shoqërore, pra replikë atij. / Ilustrimi: Big Eye

Siguria

Ky bllog mbështetet nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. / Ilustrimi nga Big Eye

OrientOxident

Një bllog tematik i cili trajton shkrime të fushës së trashëgëimisë orientale te shqiptarët dhe mendimit bashkëkohor mysliman. / Ilustrimi nga Big Eye

E Drejta Ndërkombëtare & Kosova

Bllogu tematik do të trajtoj debatet për intervenimin, shtetësine, subjektivitetin, teoritë e njohjes dhe mosnjohjes së shteteve në të drejtën ndërkombëtare, organizatat ndërkombëtare, secesionit, të drejtës së popujve për vetëvendosje dhe diskutime tjera relevante, së paku lexuesi do të ketë përmes këtij bllogu në dispozicion një topografi të një shkalle të madhe rreth mendimit juridik mbi problemin e Kosovës. / Ilustrimi: Big Eye

Prizëm

Ilustrimi nga Big Eye

Zgjedhje & Zgjidhje

Një bllog tematik i cili trajton reformat e sistemit zgjedhor.  / Ilustrimi nga Big Eye

Ç’ka qënë, e ç’do të bëhetë?

Bllog tematik që trajton mendimin politik e kulturor shqiptar. / Ilustrumi nga Big Eye

Cantillon Bastiat

Një bllog tematik që trajton ekonominë në rendin botëror, rajonal e vendor, nga një numër autorësh ekspertë / Ilustrimi nga Big Eye

Article10

Një bllog tematik që trajton zhvillimet në fushën e lirisë së shprehjes. Bllogu është emërtuar bazuar në Artikullin 10 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut.

Destrata

Një bllog temaik i cili trajton zhvillimet dhe politikat sociale, me fokus Kosovën.  / Ilustrimi nga Big Eye

Me Tagër

Tagri (të drejtat) ishin diçka që gratë nuk e gëzonin me ligjet e para tradicionale shqiptare. "Me Tagër" trajton ngjarje, ide dhe fakte nga perspektiva gjinore dhe ajo feministe. /  Ilustrimi nga Big Eye

Intervenime

Një bllog tematik që shqyrton ndërlidhjen mes intervenimeve ndërkombëtare, paqes dhe shtetit, në Kosovë e më gjerë. / Ilustrimi nga Big Eye

Ngushticat ballkanike

Një bllog tematik që trajton politikat e shteteve të Ballkanit dhe raportet mes tyre.  / Ilustrimi nga Big Eye

Multipolaritikë

Një bllog tematik i cili trajton zhvillimet kryesore në Lindjen e Mesme, duke përfshirë raportet brenda vetë rajonit, si dhe ndikimin rajonal e global.  / Ilustrimi nga Big Eye