Prizëm

Ilustrimi nga Big Eye

OrientOxident

Një bllog tematik i cili trajton shkrime të fushës së trashëgëimisë orientale te shqiptarët dhe mendimit bashkëkohor mysliman. / Ilustrimi nga Big Eye

Siguria

Ky bllog mbështetet nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. / Ilustrimi nga Big Eye

Zgjedhje & Zgjidhje

Një bllog tematik i cili trajton reformat e sistemit zgjedhor.  / Ilustrimi nga Big Eye

Vita Contemplativa

Në këtë blog prezantohen diskutime e teori mbi shoqërinë, politikën e kulturën nga tradita e shkencave shoqërore e humane./ Ilustrimi: Big Eye 

Ç’ka qënë, e ç’do të bëhetë?

Bllog tematik që trajton mendimin politik e kulturor shqiptar. / Ilustrumi nga Big Eye

Cantillon Bastiat

Një bllog tematik që trajton ekonominë në rendin botëror, rajonal e vendor, nga një numër autorësh ekspertë / Ilustrimi nga Big Eye

Article10

Një bllog tematik që trajton zhvillimet në fushën e lirisë së shprehjes. Bllogu është emërtuar bazuar në Artikullin 10 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut.

Destrata

Një bllog temaik i cili trajton zhvillimet dhe politikat sociale, me fokus Kosovën.  / Ilustrimi nga Big Eye

Me Tagër

Tagri (të drejtat) ishin diçka që gratë nuk e gëzonin me ligjet e para tradicionale shqiptare. "Me Tagër" trajton ngjarje, ide dhe fakte nga perspektiva gjinore dhe ajo feministe. /  Ilustrimi nga Big Eye

Intervenime

Një bllog tematik që shqyrton ndërlidhjen mes intervenimeve ndërkombëtare, paqes dhe shtetit, në Kosovë e më gjerë. / Ilustrimi nga Big Eye

Ngushticat ballkanike

Një bllog tematik që trajton politikat e shteteve të Ballkanit dhe raportet mes tyre.  / Ilustrimi nga Big Eye

Multipolaritikë

Një bllog tematik i cili trajton zhvillimet kryesore në Lindjen e Mesme, duke përfshirë raportet brenda vetë rajonit, si dhe ndikimin rajonal e global.  / Ilustrimi nga Big Eye

Kremlin shah

Një bllog tematik që i ndjek dinamikat në betejën mes perëndimit dhe Rusisë për zgjerimin e sferave të interesit, me fokus të veçantë te Ballkani. / Ilustrimi nga Big Eye