Zgjim Hyseni

Zgjim Hyseni është ish-drejtues i Sekretariatit për Formim Ideo-politik i Lëvizjes Vetëvendosje!, Hyseni është anëtar i kryesisë i Partisë Socialdemokrate.

nga autori