Zana Idrizi

E diplomuar për Siguri ndërkombëtare-niveli master në Universitetin e Denverit,SHBA