Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari është historian izraelit nga Universiteti Hebre në Jerusalem. Ai është autor i disa bestsellerëve ndërkombëtarë. Libri i tij i fundit është  21 Mësime për Shekullin 21.