Yll Rugova

Yll Rugova është dizajner informatash dhe aktivist. Është një ndër themeluesit e Partisë së Fortë dhe iniciator i një sërë aktivitetesh politike e shoqërore në Kosovë. Është kandidat për doktoraturë në gjuhësi të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës. Puna e Yllit mund të shifet në gazeta të ndryshme në Kosovë dhe Shqipëri. Në vitin 2005, së bashku me dy dizajnerë dhe ilustratorë të tjerë, ai themeloi kompaninë e dizajnit - Trembelat.