Yascha Mounk

Yascha Mounk është Profesor i Asociuar në Universitetin Johns Hopkins, një Anëtar i Lartë në Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme, dhe Themeluesi i "Persuarsion".

nga autori