Vuk Vuçetiç

Dr. Vuk Vucetic lindi në Sarajevë në 1987. Ai u diplomua në 2010 në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Sarajevës Lindore, Departamenti i Gazetarisë. Ai përfundoi një master në studimet e komunikimit në 2013 në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevë. Tema e tezës së masterit ishte "Spektakli politik si një fenomen mediatik - shembulli i BiH". Në vitin 2018, ai mbrojti disertacionin e doktoratës në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevë me temën "Kontradiktat në Ndërmjetësimin e Politikës në Bosnjën dhe Hercegovinën Bashkëkohore." Që nga viti 2011, ai ka qenë i punësuar në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Sarajevës Lindore. Ai ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore në Serbi, Mal të Zi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë. Fushat e tij të interesit janë: komunikimi masiv, komunikimi politik, opinioni publik, media e re dhe rrjetet sociale, media dhe politika.