Vigan Sejdiu

Vigan Sejdiu është student në nivelin Master të Shkencave Politike, me fokus në Politiken e Jashtme dhe Diplomaci, në Universitetin e Vjenës, Austri. E ka veçse një opinion të botuar në Sbunker, paçka se ka qenë shumë kohë më parë.