Vesna Pusiç

Vesna Pusiç është një sociologe dhe politikane kroate që shërbeu si zëvendëskryeministre e parë dhe ministre e Punëve të Jashtme dhe Evropiane.