Verka Jovanovic

Verka Jovanovic është aktiviste e të drejtave të njeriut dhe kanditate për Master në Paqe Ndërkombëtare dhe Zgjidhje Konflikti në Universitetin Amerikan në Washington D.C. Ajo është e anëtarësuar në Shoqatën e Kombeve të Bashkuara të National Capitol Area. Verka është e interesuar në çështjet rreth shteteve të ish-Jugosllavisë dhe ish shtetet sovjetike.