Valton Marku

Valton Marku është politolog dhe hulumtues në “Institutin për Kritikë dhe Emancipim” (IKE). Ai ka diplomuar për Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës si dhe vazhdon studimet tjera për Komunikim Masiv në Kolegjin “AAB”. Ka kontribuar me hulumtime, shkrime, analiza, raporte dhe aktivitete në disa çështje kulturore, sociale dhe politike, përmes organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Aktualisht ai është i fokusuar tek të drejtat e punëtorëve, politikat sociale, arsimi i lartë, mediat dhe teoria kritike kulturore.