Valton Marku

Valton Marku është bashkëthemelues i organizatës studentore “Klubi Politik i Studentëve” dhe aktivist i saj. Ishte delegat i European Youth Parliament e më pas gazetar i seancave të këtij organizimi. Për një kohë ishte pjesë e “Institutit Ballkanik të Politikave” (IPOL) ku ka kontribuar si hulumtues i politikave rajonale dhe vendore. Disa prej komenteve dhe përkthimeve të tij mund t’i gjeni në blogun e “Organizatës Politike” të Tiranës. Ai ka diplomuar në Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës.