Valmir Ismaili

Valmir Ismaili është aktivist i shoqërisë civile që nga viti 2004. Ai ka qenë i angazhuar në disa prej organizatave kryesore në vend si KIPRED, D4D dhe KDI. Aktualisht është drejtor ekzekutiv në organizatën Demokraci Plus (D+). Fushat e tij të interesit janë zgjedhjet, partitë politike dhe qeverisja lokale.