Valmir Ismaili

Valmir Ismaili është drejtor ekzekutiv në Demokraci+