Valëza Zogjani

Valëza është politologe dhe punon si menaxhere e projektit në Institutin Demokraci për Zhvillim (D4D). Si përfituese e bursës studimore nga Instituti Suedez, ka kryer studimet Master në Universitetin e Linköping në Suedi për shkenca politike.