Tringë Shkodra

Tringë Shkodra është kandidate për Master në Menaxhment në Kolegjin Riinvest në Prishtinë.  Ajo është pjesë e Institutit Riinvest nga viti 2019, ku mban pozitën e asistentes për hulumtime. Përvoja e saj në Institutin Riinvest është në shkrimin e raporteve, në menaxhimin e projekteve, koordinimin e aktiviteteve të projekteve, hartimin e pyetësorëve, organizimin e debateve, konferencave, trajnimeve etj.