Timothy Garton Ash

Timothy Garton Ash është historian, autor dhe komentues britanik. Ai është profesor i Studimeve Evropiane në Universitetin e Oksfordit. Puna e tij është e përqendruar në historinë moderne dhe kontemporane të Evropës Qendrore dhe Lindore.