Taulant Hoxha

Taulant Hoxha është aktivist shumëvjeçar i shoqërisë civile dhe Drejtor i Programit në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Kryesisht është i angazhuar në fushat e zhvillimit të shoqërisë civile, pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin e vendim-marrjes, dialogun në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë dhe kornizës ligjore për shoqëri civile. Aktualisht është Kryesues i Bordit të Platformës CiviKos, ndërsa është pjesëmarrës aktiv i shumë nismave të shoqërisë civile në Kosovë dhe rajon të lidhura me ambientin për veprim të shoqërisë civile dhe rregullimin e brendshëm të sektorit.