Tatiana Stanovaya

Tatiana Stanovaya është një studiuese jorezidente në Qendrën Carnegie Moscow. Ajo është gjithashtu themeluese e R.Politik, Realiteti i Politikës Ruse, një firmë e analizave politike dhe një anëtare e këshillit kërkimor të L’Observatoire, qendra e analizave të Dhomës Francë-Ruse të Tregtisë dhe Industrisë.