Sylë Ukshini

Sylë Ukshini ka kryer studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, drejtimi Histori. Ai është doktor i shkencave të historisë në drejtimin Marrëdhënie ndërkombëtare dhe doktor i shkencave në drejtimin Juridik - studime evropiane. Po ashtu ka punuar si drejtor në Departamentin për Çështje Politike, Ministria e Punëve të Jashtme.