Stephen Walt

Stephen Martin Walt është një profesor amerikan i çështjeve ndërkombëtare në Universitetit e Harvardit. Ai i përket shkollës realiste të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai dha kontribute të rëndësishme në teorinë e neorealizmit mbrojtës dhe ka qenë autor i teorisë së bilancit të kërcënimit.